Uw droomhuis laten bouwen

Het is zover: we gaan nu echt bouwen. Wat kunt u verwachten tijdens deze bouwfase?

De bouw

Een bijzonder fase: de echte bouw gaat beginnen! De voorbereiding is afgerond, alle details staan op papier en de vergunningen zijn binnen, de tijd is aangebroken dat we starten met de bouw van uw woning. U ziet nu alles werkelijkheid worden, van tekening naar woning, spannend maar vooral ook leuk!

Een combinatie van verschillende factoren maakt dat de bouwtijd in vergelijking met andere partijen bij Roscobouw vrij kort is. Zaken als een gedegen voorbereiding, een hecht team, vaste onderaannemers en bouwen met prefab onderdelen uit onze eigen productiehal, maken dat tijdens de bouw alles vlot verloopt. 

In het voortraject hebben wij samen met u alles goed besproken en vastgelegd, maar het blijft altijd een bijzonder en spannend moment wanneer het uiteindelijke bouwen gaat beginnen. Uw woning wordt voor het eerst echt uitgezet op de kavel.

Zo blijft u op de hoogte:

Contactmomenten

De bouwbegeleider praat u regelmatig bij over lopende zaken, vorderingen en eventuele vraagstukken.

Keuring

Tijdens de bouw zijn er een aantal momenten waarop wij u vragen om te bevestigen of het geleverde materiaal overeen komt met datgene wat u eerder gekozen heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevelstenen en dakpannen.

Woningdossier

Tijdens de bouw wordt alles vastgelegd in uw persoonlijke, online woningdossier. Hier vindt u alle tekeningen en correspondentie van en over uw woning. Dit blijft ook na de oplevering altijd toegankelijk.

Toch nog wijzigingen

Het kan zijn dat u door voortschrijdend inzicht toch nog wat wilt wijzigen. Als voorbeeld is er het elektraplan wat in de ontwerpfase wordt besproken. Op de bouw controleren we samen of de gekozen aansluitpunten op de juiste positie zitten. In deze fase zijn aanpassingen nog mogelijk.

Finishing touch

Heeft u hulp nodig bij de afwerking van uw woning? Wellicht dat een van onze contacten u hierbij van dienst kan zijn.

De Wet Kwaliteitsborging voor nieuwbouw woning is ingegaan per 01-01-2024.

Vast bouwteam

Binnen ons bouwbedrijf zijn de timmerlieden en de uitvoerder de drijvende krachten op de bouwplaats. Bouwen betekent veel disciplines die op elkaar afgestemd dienen te worden. Daarom werken wij al jaren samen wij met vaste partners. Doordat onze bouwpartners elkaar ook onderling goed kennen, ontstaat een gestroomlijnd en efficiënt bouwteam, waarbinnen iedereen bereid is een ander te helpen. Dat komt de werksfeer ten goede, maar vooral: de bouwtijd. En daarmee ook het eindresultaat: uw woning!

Na de bouwfase nemen we samen de volgende stap:

Infodag

Bezoek onze eerstvolgende infodag op zaterdag
20 april 2024
.