Privacyverklaring

Rosco Bouw BV, gevestigd aan Bosschebaan 64 5384 VZ Heesch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden u privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoongegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring kunt u dan ook lezen welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en welke rechten u heeft.

 

Contactgegevens:

Bosschebaan 64
5384 VZ Heesch
0412 455501
info@roscobouw.nl
www.roscobouw.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rosco Bouw BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Waar u wilt gaan bouwen

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rosco Bouw BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om u informatie over ons bedrijf toe te kunnen sturen per post of digitaal
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien u hiervoor aangemeld heeft
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Waar u wilt bouwen om te bekijken of dit binnen ons werkgebied valt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rosco Bouw BV neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rosco Bouw BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rosco Bouw BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u bent aangemeld voor de nieuwsbrief bewaren we uw gegevens tot u zich hiervoor afmeldt. Met het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u toestemming deze te bewaren voor bovengenoemde doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rosco Bouw BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van  specifieke acties op de website en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rosco Bouw BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rosco Bouw BV gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Naast bovenstaande cookies wordt gebruik gemaakt van een tracking cookie, de Facebook Pixel. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen om op basis daarvan relevante advertenties te tonen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rosco Bouw BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@roscobouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rosco Bouw BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rosco Bouw BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roscobouw.nl

Infodag

Bezoek onze eerstvolgende infodag op zaterdag
8 juni 2024
.