Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging (WKB) in?

Wet Kwaliteitsborging (WKB) m.i.v. 01-01-2024

Vanaf 1 januari dit jaar zijn de regels voor bouwen veranderd. En dat heeft behoorlijk wat impact wanneer je nu een nieuw huis wilt gaan bouwen.  De nieuwe wet heet de Omgevingswet, en een onderdeel daarvan is de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren en consumenten beter te beschermen.

De nieuwe regels gelden op dit moment alleen nog voor projecten die als laag risico (gevolgklasse 1) worden beschouwd, zoals woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen met maximaal 2 verdiepingen. Alleen nieuwbouwprojecten vallen onder deze regels. Vergunningplichtige verbouwingen gaan pas na 1 januari 2025 hieronder vallen.

Hier leggen we uit hoe het nieuwe proces werkt. De bouwvergunning wordt nu in twee delen opgedeeld: de ruimtelijke vergunning en het technische bouwvergunning. De ruimtelijke vergunning gaat over of je op een bepaalde plek mag bouwen. De technische bouwvergunning gaat over of je bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Proces van vergunningaanvraag

Stap 1: Wanneer je een ontwerp hebt voor de woning, dien je dit, net als voorheen, in bij de betreffende gemeente. De gemeente toetst of het bouwplan voldoet aan het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan bijvoorbeeld regels over de functie of het uiterlijk van het bouwwerk. De gemeente heeft acht weken de tijd om hierover een beslissing te nemen. Voor deze vergunning rekent de gemeente legeskosten.

Stap 2: Als je groen licht krijgt van de gemeente, kan het plan technisch verder worden uitgewerkt. Deze technische stukken worden vervolgens naar een onafhankelijke kwaliteitsborger gestuurd. De kwaliteitsborger beoordeelt het plan en stelt een risicobeoordeling en borgingsplan op. In dit plan staat of het bouwplan technisch voldoet en wat er tijdens de bouw allemaal gecontroleerd dient te worden.

Stap 3: Minimaal vier weken voordat de bouw start, moet je een bouwmelding doen bij de gemeente. Ook dit gaat via het Omgevingsloket. Voor deze bouwmelding heb je het borgingplan, de risicobeoordeling en de naam van de kwaliteitsborger nodig.

Stap 4: Twee dagen voor de bouw begint, meld je de start van de bouw bij de gemeente.

Stap 5: Tijdens de bouw ziet de kwaliteitsborger erop toe dat er gebouwd wordt volgens het borgingsplan. Hij controleert de bouw.

Stap 6: Als de bouw klaar is en deze wordt opgeleverd ontvang je het woningdossier. Dat heb je nodig om de gemeente te laten weten dat je huis klaar is en volgens de regels is gebouwd. Je doet hiervoor een gereedmelding via het Omgevingsloket.

Stap 7: Twee weken na de gereedmelding krijg je een woonvergunning en mag de woning in gebruik genomen worden.

Roscobouw is ervaringsdeskundig WKB

Stap vijf, waarbij de kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht houdt, markeert een geheel nieuwe werkwijze in het bouwproces, die een uitdaging vormt voor de bouwers. Bij Roscobouw zijn we hier volledig op voorbereid, dankzij onze pilotprojecten met deze nieuwe wetgeving. Met onze expertise zorgen wij ervoor dat jouw project voldoet aan alle nieuwe eisen. Vanaf de eerste schets tot aan de gereedmelding via het Omgevingsloket, nemen wij het volledige traject uit handen. Het is onze taak om jouw bouwproject soepel en succesvol te laten verlopen. Daar is waar we voor staan!

Infodag

Bezoek onze eerstvolgende infodag op zaterdag
7 september 2024
.